top of page
DSC_3424.jpg

Plean Teanga

Cheantar na nOileán


Béal an Daingin, Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin.

Coinnigh an Dáta oscailte!
Beidh Féile Ainm Cleite ar siúl arís i Meán Fómhair.

Ainm Cleite Féile cover jpeg.jpg
Cheoil sa Phobal don samhraidh , sa Hooker Bar (4).png
Cheoil sa Phobal don samhraidh , sa Hooker Bar (4).png
Cheoil sa Phobal don samhraidh , sa Hooker Bar (4).png
Fúinn

Imeachtaí don phobal

Bígí linn Tígh Jeaic, An Hooker bar le haghaidh oíche shóisíalta don Phobal.  le ceol ó Sheila Doorley & JTJ.
Tráth na gCeist Boird  (1).png
Oíche Cheoil sa Phobal .png
SIÚLÓID SEACHTAIN NA GAEILGE.png
Seo cuid den ócáid Oscailte AInm Cleite in onóir Tom a tSeoighe i Mí meán Fómhair 2023.

(Daoine faoi 18 saor in aisce)

NÓTA:

Beidh táille iontrál €7 ar gach ceardlann, ach is féidir pas lae nó pas deireadh seachtaine a cheannach anseo ar lascaine.

(Ní áirítear leis seo Damhsa Mór na Féile ar an Satharn) 

Féile Ainm Cleite

15-17 Meán Fómhair

2023

Is mar aitheantas ar na scríbhneoirí agus na bhfilí seo, a chruthaoidh an fhéile seo. AINM CLEITE, Féile na bhFilí & na Scríbhneoirí. Beidh se ar siúl ón 15 -17 Meán Fómhair ar fud Ceantar na nOileán. Féile lán le ceardlanna, imeachtaí sosíalta agus siamsaíocht.

Éist le haghaidh tuilleadh eolas.

Cúpla Focal ó na Filí & Scríobhneoirí.

Clár na Féile

CLÁRÚ
CEARDLANNA, TAISPEÁNTAIS & IMEACHTAÍ SPEISIALTA
Más mian leat réamhchlárú d’imeacht chun suíochán a chinntiú, déan é anseo le do thoil,  trí nascadh leis an imeacht/na himeachtaí a bhfuil suim agat ann. Fág do ainm  agud d’uimhir. 
16/09 2023 Dé Sathairn,
17/09/2023 Dé Domhnaigh

NÓTA: Beidh táille iontrála ar gach ceardlann, ach is féidir pas lae nó pas deireadh seachtaine a cheannach.

(Ní áirítear leis seo Damhsa Mór na Féile ar an Satharn) 

Pas lae ar an Satharn: €20                           

Pas lae ar an Domhnach: €15

Go raibh maith agaibh!

2.png
1.png

Lóistín

Glaoigh ar Éils ag 091 551921

nó ag eiliscomhairle@gmail.com

Ticéad

Pas Lae Dé Sathairn  €20

Pas Lae Dé Domhnaigh €15

Pas Deireadh Seachtaine €30

Beidh ticéid le fáil ar líne go gairid.

Fís - Féile Ainm Cleite

Tá muid ag ullmhú dár fhéile i mí Mheán Fómhar. Marcáil i do dhialann éagus ná caill é! Coinnigh siúl amach le haghaidh tuilleadh eolais sna laethanta amach romhainn.

Cláraigh don Feachtas Glantúcháin

Feachtas Glantúchán
25ú Márta @ 11 i.n 
Halla Thír an Fhia

An ceantair ar mhaith leat cabhrú leis

Go raibh maith agat!!

Nuacht / Imeachtaí
Feachtas Glantúchain 1.png
S na G póstear 2023.png

Fúinn

Baineann an plean seo le Ceantar na nOileán atá suite ar chósta thiar na Gaillimhe. Is iad Béal
an Daingin, Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin na príomh-oileáin sa
limistéar. Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga. Ceapadh
Comhairle Ceantar na nOileán mar cheanneagraíocht le plean teanga a ullmhú do Cheantar na
nOileán in 2014. Is iad Muintearas a leag amach an plean. Tugadh deis do na pobail
Ghaeltachta staidéar a dhéanamh ar staid na Gaeilge ina gceantar féin. Aimsíodh laigí agus
láidreachtaí, cuireadh pleananna le chéile atá sonrach do chaon cheantar. Tá súil ag Coiste
Pleanála Teanga Cheantar na nOileán go gcabhróidh an plean seo, agus na bearta atá luaite
leis, chun an Ghaeilge a choinneáil chomh láidir agus atá sí faoi láthair sa gceantar agus
tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a dteastaíonn uathu an teanga a fhoghlaim. Tá 71% den
daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge i gCeantar na nOileán. Tá muid dóchasach le tacaíocht
ón bpobal, comhoibriú leis na heagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar agus na
naíonraí/scoileanna go n-éireoidh go maith linn.
Má tá aon eolas breise uait is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Pleanála Teanga
ag aon am.

 

bottom of page